Ciekawostki o genomie

Biologia kryje się wszędzie. Jest ona dostępna na każdym kroku, dlatego wiedzę zawartą w książkach “Biologia na czasie 3” łatwo poznać w praktyce. Książki te to podręczniki do klas 3 liceum i technikum z zakresu podstawowego i rozszerzonego, w których poruszone zostały takie kwestie jak genetyka, ekologia, czy różnorodność biologiczna. W dziale dotyczącym genetyki można poznać pojęcia takie jak gen, czy genom. 

Czym jest genom?

O ile gen jest podstawową jednostką dziedziczenia, o tyle genom jest kompletną informacją genetyczną organizmu lub komórki. Zazwyczaj genomem jest DNA, który występuje w pojedynczym zestawie chromosomów. Zbudowany jest zarówno z genów jak i organizmów pozagenowych. Można powiedzieć, że genom jest podobny do książki. Można go zapisać w postaci ciągu liter takich jak A, T, C i G. Gdzie z lokalizowany jest genom? W komórkach zwierzęcych zazwyczaj występuje on w jądrze komórkowym. Jest wtedy nazywany genomem jądrowym. Niekiedy genom pojawia się także w mitochondriach. Nazywa się go wtedy genomem mitochondrialnym. Geny, które pojawiają się w DNA mitochondrialnym są odpowiedzialne zazwyczaj za produkcję białek, które pomagają w funkcjonowaniu tej struktury np. wspomagają proces oddychania tlenowego. 

Ciekawostki dotyczące genomu

Warto zaznaczyć, że odczytanie genomu zajęło 13 lat, a badania były prowadzone w 1600 laboratoriach. Pochłonęły niebagatelną kwotę 3 miliardów dolarów. Tajemnice zawarte w genomie posiadają informacje o wyglądzie, cechach i zdolnościach człowieka. Sekwencjonowanie DNA oparte jest na kombinacji zawierającej 4 litery alfabetu tj. A,C,G oraz T. Kolejną ciekawostką jest to, że łańcuch DNA składa się z kilku milionów kilometrów. Oznacza to, że jeżeli rozwinie się genom człowieka może mieć on mniej więcej tę samą długość, co 70 podróży z Ziemi do Słońca i z powrotem. W formie tekstu genom miałby długość 400 tomów encyklopedii. Warto zaznaczyć, ze do tej pory człowiek poznał jedynie 2% swojego DNA, a naszym najbliższym krewnym jest szympans. Dobrze jest zwrócić uwagę także na to, że zmiany genetyczne są dziedziczne, ale nie wszystkie warianty genów wpływają niekorzystnie na zdrowie człowieka.