Czym jest biologia molekularna?

“Biologia  na czasie 3” to podręczniki do liceum i technikum, które przekazują wiedzę z zakresu biologii na poziomie podstawowym i rozszerzonym. Dzięki nim uczniowie mogą poznać takie dziedziny biologii jak genetyka, czy biologia molekularna lub klasyczna. W dziale dotyczącym biotechnologii można dowiedzieć się, czym jest biotechnologia tradycyjna, co należy do podstawowych technik inżynierii genetycznej, czy jakie są szanse i zagrożenia związane z biologią molekularną.

Czy jest biologia molekularna?

Jednym z zagadnień poruszonych w podręczniku jest pojęcie biologii molekularnej. Jest to nauka, która zajmuje się biologią na poziomie molekularnym. Jej zadaniem jest odkrycie w jaki sposób funkcjonowanie organizmów żywych jest uwarunkowane właściwościami cząsteczek, z których są zbudowane. Chodzi tu głównie o biopolimery takie jak białka i kwasy nukleinowe. Biologia molekularna współgra z takimi dziedzinami biologii jak cytologia, biofizyka, biochemia i genetyka. 

Jak doszło do powstania biologii molekularnej?

Biologia molekularna mogła się rozwinąć przede wszystkim dzięki osiągnięciom z takich dziedzin nauki jak biofizyka, genetyka oraz biochemia. Stała się ona odrębną dyscypliną nauki w latach 70. XX wieku. Dzięki badaniom biologii molekularnej ustalono kod genetyczny oraz sposób przekazywania informacji genetycznej komórkom potomnym. Jest to określane mianem replikacji DNA. Określono także w jaki sposób ta informacja jest używana, czyli na czym polega biosynteza białka. Dogmatem biologii molekularnej jest DNA ⇄ RNA → białko. Jest to odzwierciedlenie kierunku przepływu informacji w żywym organizmie. Początkowo badania prowadzono na bakteriach. Obecnie bada się komórki organizmów wielokomórkowych, które mają dużo bardziej złożone funkcje i budowę. Dzięki biologii molekularnej rozwinęła się także inna dziedzina nauki, czyli inżynieria genetyczna. Jest to dziedzina, która zajmuje się wprowadzaniem do komórek obcego materiału genetycznego, a następnie obserwowaniem, co się z nim stanie.