o nas

Ośrodek Psychoterapii i Psychoedukacji „LOGOS” jest placówką prywatną działającą od kilku lat (początkowo pod nazwą „Centrum Psychoterapii Diagnostyki i Edukacji Psychologicznej”). Zrzesza psychoterapeutów, których łączy stosowanie teorii psychoterapii psychodynamicznej, troskliwie stale podnoszących swoje kwalifikacje i pracujących pod superwizją (w większości superwizorów z Krakowskiego Centrum Psychodnamicznego).

mgr Zuzanna Korga - psycholog, psychoterapeuta. Studia z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Studium psychoterapii a także socjoterapii młodzieży ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, gdzie również zajmowała się opiniowaniem sądowo- psychologicznym i w Poradni Zdrowia Psychicznego przy ww. Szpitalu. Podejmowała także pracę w Ośrodku Matki z Dzieckiem a także Hostelu dla Psychicznie Chorych w Knurowie, konsultowała dla Szkoły Specjalnej, prowadziła szkolenia dla osób kształcących się w kierunku psychoterapii. Aktualnie poza prowadzeniem ośrodka „Logos” podejmuje współpracę z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  • Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży. Szkolenia, kursy i wykłady z zakresu psychologii i psychoterapii, badania psychologiczne dorosłych.
Kontakt telefoniczny: 0 607 086 493


lek. med. Katarzyna Porwoł - lekarz w trakcie specjalizacji z psychiatrii (ostatni rok), psychoterapeuta. Studia z zakresu medycyny ukończyła na Śląskiej Akademii Medycznej. Studium psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Pracuje także w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku oraz w Poradniach Zdrowia Psychicznego „Neuro- med” w Jastrzębiu Zdroju i „Calm- med” w Pawłowicach. Prowadziła wykłady, kursy i szkolenia o różnej tematyce z zakresu psychiatrii i medycyny.

  • Prowadzi psychoterapię osób dorosłych i młodzieży oraz małżeńską i rodzinną. A także wykłady, kursy i szkolenia z zakresu psychiatrii i psychoterapii.
Kontakt telefoniczny: 0 501 018 615


mgr Katarzyna Malikiewicz - psycholog, pedagog, socjoterapeutka. Studia z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Ukończyła także podyplomowe studia z zakresu pedagogiki na Politechnice Częstochowskiej. Swoją wiedzę wzbogacała uczestnicząc w kursach i szkoleniach dotyczących diagnozy i pracy terapeutycznej z dziećmi, m.in. z zakresu socjoterapii dzieci i młodzieży w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Ponadto ukończyła szkolenia z zakresu pracy z rodziną, m.in. terapii rodziny w Instytucie Ericsonowskim w Katowicach. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyła podczas pracy psychologa w Przedszkolu nr 22 z Oddziałami Integracyjnymi w Żorach.

  • Prowadzi konsultacje i badania psychologiczne dzieci, również diagnostykę i zajęcia wyrównawcze dla dzieci z dysleksją, dyskalkulią i dysgrafią, nadpobudliwością. A także szkolenia i warsztaty dla nauczycieli, rodziców oraz zajęcia terapeutyczne dla dzieci i rodziców, socjoterapię.
Kontakt telefoniczny: 0 696 955 265


mgr Dorota Winkler - psycholog, psychoterapeutka. Studia z zakresu Psychologii ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Studium psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Doświadczenie zawodowe zdobywała na stażu w Szpitalu Psychiatrycznym w Rybniku i w przedszkolu publicznym. A także podejmując pracę w Warsztatach Terapii Zajęciowej i Domu Pomocy Społecznej w Knurowie, w Ośrodku Adopcyjnym w Rybniku oraz jako wychowawca kolonijny.

  • Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży oraz psychologiczne badania i konsultacje.
Kontakt telefoniczny: 0 502 077 565


mgr Monika Ścibich - psycholog, psychoterapeuta. Studia psychologiczne ukończyła w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Ukończyła także Podyplomowe Studia Muzykoterapii przy Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobywała w pracy w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie chorych w Rybniku, a także w ramach stażu w oddziale dziennym NZOZ Feniks w Sosnowcu. Jest w trakcie szkolenia w Szkole Psychoterapii Psychodynamicznej w Krakowskim Cenrtum Psychodynamicznym, gdzie poddaje superwizji swoją pracę. Jest także członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

  • Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży, badania i konsultacje psychologiczne dorosłych
kontakt telefoniczny: 608552247


Superwizje:
  • mgr Janusz Kitrasiewicz. Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • mgr Maciej Wilk. Superwizor Sekcji Psychoterapii i Sekcji Treningu Polskiego Towarzystwa Psychologicznego
  • superwizje koleżeńskie
  • inni superwizorzy w KCP