/\

Doświadczenie

Doświadczenie zawodowe zdobyła dzięki pracy w różnych miejscach, głównie w Polsce, ale również w Wielkiej Brytanii. Staż odbywała w Szpitalu Psychiatrycznym oraz Przedszkolu Publicznym, a doświadczenie zawodowe nabywała w pracy w Ośrodku Adopcyjnym, Ośrodku Psychoterapii i Psychoedukacji, Środowiskowym Domu Samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi , a także pracując tako terapeuta w PsyOccs Health Consultancy w Wielkiej Brytanii. Brała udział w różnego rodzaju szkoleniach. Stale podnosi swoje kwalifikacje zawodowe i poddaje swoją pracę superwizji.

Wykształcenie

Studia z zakresu Psychologii ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Szkolenie z psychoterapii ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Posiada rejestrację w Health and Care Professions Council jako psycholog kliniczny - rejestracja wymagana do wykonywania zawodu psychologa w Wielkiej Brytanii, numer rejestracji: PYL30671). Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej oraz Brytyjskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Specjalizacja

Zajmuje się diagnozą psychologiczną dorosłych, dzieci i młodzieży, oferuje konsultacje psychologiczne, w tym pomoc psychologiczną dla rodziców w obliczu trudności wychowawczych. Prowadzi psychoterapię indywidualną osób dorosłych oraz terapię dla par i małżeństw. Pracuje w języku polskim i angielskim.