/\

Doświadczenie  
Aktualnie poza prowadzeniem ośrodka „Logos” podejmuje współpracę z Krakowskim Centrum Psychodynamicznym prowadząc szkolenia i superwizje dla osób szkolących się. Należy do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej, gdzie jest członkiem Rady Programowej i Komisji Certyfikacyjnej. Jako współzałożycielka Górnośląskiego Oddziału PTPP jest aktualnie jego Wiceprzewodniczącą. Należy także do Polskiego Towarzystwa Psychologicznego i Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów i Trenerów. Doświadczenie zawodowe zdobywała pracując w Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, gdzie również zajmowała się opiniowaniem sądowo-psychologicznym i w Poradni Zdrowia Psychicznego w Szpitalu. Podejmowała także pracę w Ośrodku Matki z Dzieckiem, a także Hostelu dla Psychicznie Chorych w Knurowie, konsultowała dla Szkoły Specjalnej, prowadziła szkolenia dla osób kształcących się w kierunku psychoterapii.

Wykształcenie
Studia z zakresu psychologii ukończyła na Uniwersytecie Śląskim. Studium Psychoterapii, a także Socjoterapii Młodzieży, ukończyła w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym. Jest certyfikowanym psychoterapeutą i superwizorem psychoterapii.

Obecnie jako współpracownik Krakowskiego Centrum Psychodynamicznego podejmuje dalsze szkolenie z zakresu psychoterapii zaburzeń osobowości (Psychoterapia Skoncentrowana na Przeniesieniu- TFP) w Personality Disorders Institute Weill Medical College of Cornell University (USA), którego dyrektorem jest prof. Otto Kernberg, światowej sławy psychoanalityk, specjalizujący się w psychoterapii zaburzeń osobowości. 

Specjalizacja
Prowadzi psychoterapię dorosłych i młodzieży. Szkolenia, kursy i wykłady z zakresu psychologii i psychoterapii, badania psychologiczne dorosłych, superwizję pracy terapeutycznej dla osób szkolących się w psychoterapii psychodynamicznej.

Zuzanna Korga - ZnanyLekarz.pl